Молитви против уроки и магии ще четат утре за всички вярващи