Молитва за късмет: за отключване на живота, за успех, за работа, при изпит, за дете и др.