Всеки четвъртък киприянови молитви в Пловдив против магии и за здраве