Оригинална Киприянова молитва, текст за четене вкъщи против уроки и за разваляне на магии