Молитва за късмет: за отключване на живота, за успех, за работа, при изпит, за дете и др.

Молитва за любов: за среща, за брак. От жена, от мъж. При споделена любов, при любовна мъка

Как изглежда адът при Данте и в християнството. Как е устроен?

Анунаки – в легендите на шумерите! Били ли са те на земята?

Молитва за сбъдване на желание. Тънкости и текстове

Най-важната от всички философии в Древен Египет

Сатанизъм във Ватикана – страховита снимка на залата за аудиенции