Оригинална Киприянова молитва, текст за четене вкъщи против уроки и за разваляне на магии

Силна молитва за любов, според случая. Киприянова, коледна, арабска и др.

Киприянова молитва против уроки и зли сили за четене вкъщи

Отец Георги Гелеменов пъди злите сили от изпълнителната власт

Молитви против уроки и магии ще четат утре за всички вярващи

Всеки четвъртък киприянови молитви в Пловдив против магии и за здраве