Има начин дете да замине за чужбина без съгласието на бащата, твърди адвокат