Ако намериш игла: Игла в дрехите вещае самота. Магия с карфица