Слава Севрюкова – всичко за феномена, завършил едва 4-ти клас