Милиони обекти запечата първата снимка на Вселената