БОЖИЕТО СЛОВО Е ПРОГРАМИРАНО ПОЛЕ, ОТ КОЕТО СМЕ ПРОИЗЛЕЗЛИ ВСИЧКИ