Ултиматумът – демонстриране на сила или на слабост?