На връх Бугараш в Южна Франция и днес се вярва, че е гробът на Христос