Публикуваме текста на Киприяновата молитва + ритуал!