Папа Франциск проповядва фалшива версия на Откровението

Своя фалшива версия на най-важните вести от Откровението проповядва папа Франциск като заблуждава целия свят от информацията, която съдържат те

Откровение 14-та глава

В библейската книга Откровение глава 14 стиховете от 6 до 12 съдържат три вести, които предупреждават за опасността от фалшиво религиозно поклонение, което ще бъде наложено в последното време преди края на света. Още от времето на реформацията, протестантските водачи са разпознали Католическата църква в описаните символи за Вавилон и блудницата в червени дрехи яздеща червен звяр. Тя напълно отговаря на писаното от Откровение 14, 17 и 18-та глави. Също така и за звяра пак там, и особено в глава 13-та за неговото число, което сочи точно на папата. Затова папа Франциск проповядва своя фалшива версия на Откровението като с това отклонява вестите сочещи на него и църквата му и заблуждава целия свят, измамвайки го и като предлага своя фалшива версия на пророчеството.

Откровение глава 14 – вестите на тримата ангели – последното предупреждение към загиващия свят.

Откровение глава 14 – вестите на тримата ангели – последното предупреждение към загиващия свят.

За облечената в червено блудница се казва в Откровение 17 глава, че се е опила от кръвта на мъчениците Исусови и светиите, че е майка на гнусотиите и блудниците по земята и че държи чаша пълна с мръсотиите от блудстването ѝ и язди червен звяр със 7 глави и 10 рога. На друго място в Библията се пояснява, че когато се отнася за символ в пророчество жената е символ на църква, а звярът е символ на държава, империя, светска власт, а водите – народи. Ангелът пратен от Исус да обясни видението за пророчеството на апостол Йоан, казва много точно, че този звяр със 7 глави е град основан на 7 хълма, а роговете са царе, които дават своята власт на звяра и са единомислени.

Градът на 7-те хълма

Както сами се досещате, а и това, което самите протестанти през Средновековието са прогласявали е, че градът на 7-те хълма е Рим, който е преследвал християните по времето на своята езическа форма на управление преди император Константин да узакони Християнството като основна религия в Римската империя, и след този акт с неговата нова християнска религия напълно контрастираща с истинското Христово учение, е преследвал ранните християни и по-късно протестантите навсякъде в Европа. Рим е господствал над цяла Европа за голям период от време и по нашите земи е преследвал и избивал известните предтечи на протестантите в Западна Европа – павликяните намиращи се във Византия. По-късно се появяват и богомилите по нашите земи и това религиозно движение е един от най-големите приноси на нашия народ към човечеството.

Въпреки че учението на павликяните и богомилите са имали някои не библейски учения като дуализъм и се свързва с манихейството, все пак те са били предтечи на протестантството. Несъответствието на учението им с библейското, всъщност не е бил толкова голям проблем както го изкарват техните врагове, тъй като и самите протестанти в самото начало са имали също някакви различия от чистото Христово учение. Точните доктрини са се изяснявали с времето през вековете до 19-ти век, когато знанието за Библията се е умножило. Тогава Бог е открил някои нови и други позабравени неща чрез избрания от Него пророк на адвентистите Елън Уайт в САЩ. Към новите знания влиза и разяснението за важността и значението точно на вестите на тримата ангели от Откровение 14-та глава, засягащи истинското религиозно поклонение включващо и съботата от четвъртата заповед от 10-те Божи заповеди.

В католическия доктринален катехизис от 1854 г. е записано, че църквата няма лично от Бога дадено право да учредява празници, но те сами са си го решили. Вляво на снимката е гербът на Ватикана с ключовете.

В католическия доктринален катехизис от 1854 г. е записано, че църквата няма лично от Бога дадено право да учредява празници, но те сами са си го решили. Вляво на снимката е гербът на Ватикана с ключовете.

На въпроса от външни хора към католиците „Има ли църквата право да учредява празници като цяло.” В католическия доктринален катехизис от 1854 г. е записано, че няма лично от Бога това право, но те сами са си го решили. Вляво на снимката е гербът на Ватикана с ключовете.

Ранните християни

Най-ранните християни са спазвали съботата не защото са били запалени по юдаизма, а защото са се покланяли на Исус – който е господар на съботата. През всички векове е имало християни пазещи съботата като неотменна част от 10-те Божи заповеди и поклонението на Исус. Както казахме нашите богомили са част от тях, и тяхното религиозно движение е едно от най-значимите и ценни неща, които сме дали на света.

Павликяните са сред първите християни, които са били на територията на Византия, а също и по нашите земи. И едните и другите били считани за еретици и преследвани, подобно на другите християни протестанти през Средновековието. Православната църква също е вършела тези тежки грехове, от които има тежки последици. Друга важна библейска доктрина, която са спазвали първите християни и богомилите освен съботата, е спазването на втората заповед от 10-те Божи заповеди, която забранява идолопоклонството и поклонението на изображения – икони, на мъртвите и други подобни.

Добре е да обърнем внимание и на Откровение 17-та глава стих 8. За червения звяр, който е възседнала блудницата (католическата църква) облечена в червено се казва, че го няма, но скоро ще се завърне от бездната и ще отиде този път в погибел. Това, че го няма е по причина на отнемането на властта му по времето на войните на Наполеон, когато френският генерал Александър Бертие влиза в Рим и пленява папа Пий Шести през 1798 година.

Най-ранните християни дошли от Антиохия и мигрирали в Армения.

Най-ранните християни дошли от Антиохия и мигрирали в Армения.

Властта на папата е възстановена от Мусолини през 1925 година и затова пише в този стих, че звярът го няма и пак ще възлезе от бездната, защото властта му се връща от Мусолини, но само за малко и пак отива в погибел. Точно това време, за което не се знае колко е, от възлизането му от бездната до отиването му в погибел, е времето от създаването на Ватикана като държава от 1925 година до края на света – със славното събитие на Второто пришествие на Исус, когато ще бъде първото възкресение на християните определени за спасение.

Книгата на живота

Друго важно нещо пак там в Откровение 17-та глава стих 8 е това, че земните жители, името, на които не е записано в специалната книга на живота, ще се зачудят, след като видят, че звярът е съществувал, имал е власт, отнета му, и пак му е дадена. Ние живеем точно във времето преди да отиде в погибел този червен звяр идентифициран като Католическата църква, което ще стане при Второто пришествие на Исус. За нас е важно да разберем, че в тази книга на живота се записват имената на всички християни, които се покланят на Бога в както е казано – в дух и истина. Следователно има много християни, имената, на които не са записани в тази книга, защото са само такива по име или са много повърхностни, или са задълбочени, но във фалшиви учения като тези на католицизма, а също и атеистите и земните жители от другите религии като Исляма.

Исус е вечният божествен Син на Бога.

Исус е вечният божествен Син на Бога.

За нас е от значение да разберем, че ако не приемем истинското Христово учение както е дадено в Библията, можем да загубим спасението си – вечния живот в Рая, който започва с възкресението на одобрените християни при първото възкресение при Второто пришествие на Исус. За да бъде човек там, според стиха, трябва името му да е записано в книгата на живота, която е пред Бога.

Своя фалшива версия на най-важните вести от Откровението проповядва папа Франциск като заблуждава целия свят от информацията, която съдържат те и предупреждават точно за измамата с белега на звяра.

Точно затова в следващата глава 18-та на Откровението, Бог отправя призив на всички християни намиращи се в Католическата църква и другите църкви, които са приели нейните заблуди, да ги напуснат и да се отделят към тези християни както се подразбира, които спазват Божиите заповеди, за което пише в Откровение 14-та глава стих 12. Който не излезе от падналите църкви, сред които главната е Католическата, ще участва в греховете ѝ и ще понесе наказанието ѝ. Писано е, че народите са като опиянени от виното на разпаленото ѝ блудствуване, което има духовно значение на идолопоклонство, езичество и нарушение на 10-те Божи заповеди.

В наше време е установено, че по-сериозните католици при контактите си с адвентисти, те споделят, че приемат Елън Уайт, която е адвентистка за истински Божи порок, което е добър признак, че тяхното духовно състояние в будно. Те обаче продължават да държат за своята си църква, въпреки че виждат изобличенията отправени от Бог чрез нейния пророк Елън Уайт в книгите ѝ. Вестите от книгата Откровение и особено тези в 14-та глава са обяснени най-добре в книгата Великата борба.

Кой е антихристът според Библията?

От времето на узаконяването на християнството в Римската империя през 4-ти век от император Константин, за глава на църквата се поставя патриарх или както се нарича папа. Той постепенно придобива голяма власт и тъй като не е истински покаян християнин, вкарва в църквата учения с езически произход, за което има дял и самият император Константин. Една отличителна черта за това вероотстъпление е постепенното налагане на спазването на неделята, което идва от езическата римска религия и от други, като ден на поклонение на слънцето. Освен това папата си е присвоил и титла за заместник на Исус. Това е богохулство.

Папа Франциск

Папа Франциск

Според описанието в Новия завет за антихрист – това е човек, който е измамник, отрекъл се е от Бога и следователно от неговото истинско учение, не изповядва идването на Исус в плът. Самата дума антихрист означава човек, който е против Исус Христос. Според описаното за блудницата в библейската книга Откровение, която е идентифицирана като католическата църква, истината, за която е дадена още от времето на протестантската Реформация, се разбира, че за антихрист е посочен главата на римокатолическата църква. Най-точното свидетелство за това е, че папата си е присвоил титла, че той е заместник на Исус на земята и се е заел да прощава грехове, което единствено има право само Бог Отец и Исус Христос.

Съответно описанието на антихриста напълно се покрива с главата на католическата църква, независимо кой през коя епоха е бил на престола. В допълнение към това в Откровение 18-та глава в стихове 23 и 24 се казва, че от нейното чародеяние (на католическата църква) са били измамени всичките народи и в нея са се намерили кърви от избитите пророци, светии и от всичките заклани в миналото на земята. За да се отклони истината, че папата е антихрист, католиците и по-точно от техния Йезуитски орден са измислени фалшиви учения, че антихристът е бил в миналото някой от римските императори и според другата им теория, че той ще се появи в бъдещето.

Папа Франциск проповядва фалшива версия на Откровението!

За да прикрие, че той е антихристът и за да отклони истинското тълкувание на Откровението, посочващо католическата църква като Вавилон и блудницата в червени дрехи, яздеща червен звяр, което сочи на тях, папа Франциск измисля своя версия на пророчеството, като нарича Вавилон света или хората извън тяхната църква. Към това той отнася секуларизма, материализма, корупцията и други. Той замаскирва призива от 18-та глава за излизане на Божиите люде от падналата католическа църква, в призив за излизане на хората от света и да влязат в неговата църква, та колективно като стада от говеда водени за клане, да се отправят заедно под строй към кланицата, която се нарича огнен пъкъл. Или с други думи имената им (на измамените) няма да са записани в книгата на живота, както и на католиците.

Колко жалко, че грамотни и просветени хора с различна степен на образование, не четат Библията и не я разбират, и се оставят да бъдат лъгани и манипулирани от някакви си папи и йезуити.

Това е така, папа Франциск проповядва „силния вик“ на всички хора и на своите си членове, и има абсолютната наглост да използва Откровение 18 глава с разбира се погрешно идентифициране на Вавилон. В отчаян опит да се премахне всяко съмнение от неговата организация (църква), която той представлява, макар че няма такава власт от Бога, папа Франциск смело отива в точния текст, който призовава Божиите хора да излязат от Вавилон, римокатолицизма и падналите църкви на протестантството, които са пили вино с нея. На 24 ноември статията е публикувана във вестника на Ватикана, L’Osservatore Romano, озаглавена „Три Гласа“. Това трябва да послужи като сигнал за събуждане на истинските Божии хора, тъй като определя времето в което живеем, и предстоящите събития с налагането на Нов световен ред и закони за спазването на неделята, което е грях.

Папа Франциск проповядва фалшива версия на Откровението.

Папа Франциск проповядва фалшива версия на Откровението.

Всъщност папа Франциск е бил вдъхновен да проповядва апела за излизане от Вавилон падналата църква и сродните на нея – Откровение 18 глава, в която пише за ангела, който извиква със силен глас. За това той е бил вдъхновен и обладан от Сатана, за да се подготвят хората да получат своите погрешни тълкувания на писанията и по този начин да бъде отхвърлено вярното разбиране на крайната вест, която приета или отхвърлена от всеки човек, ще има вечни последици. Особено от правилното разбиране на този вик на ангела зависи съдбата на душите.

Ние обаче не трябва да се изненадваме, тъй като това винаги е било хитрост на Сатана, и можем да бъдем сигурни, че усилията му ще станат още по-агресивни и ще крайни подходи, за които сме предупредени в Откровение 12 глава стих 12. В него се казва – горко на земята и т. н., защото дяволът е много разгневен, тъй като знае, че разполага  с малко време.

Точно преди настъпването на изпълнението на Откровение 18:1., на силния вик на ангела, от който земята ще бъде просветена от неговата слава, той ще бъде предшестван от фалшиви знамения на Сатана. Духът и силата на Бог ще се излеят на Неговите деца. По това време мнозина ще се отделят от тези църкви, в които любовта към този свят е изместена от любовта към Бога и Неговото слово … Врагът на душите желае да попречи на тази работа; и преди времето за такова движение да дойде, той ще се опита да го предотврати, като подмами хората с фалшиви знамения, учения и чудеса, пише Елън Уайт в книгите си.

Ако това не е положителен знак, че краят на всичко е наближил и че е възможност за тези отричащите се от Бога или евангелски затвърдените или за напълно безразличните или за безбожниците да се покаят, докато има време. Нека Господ да ни намери верни в разбирането на трите ангелски вести, защото времето до края няма да е много и Той, Исус, Който ще дойде, ще дойде и няма да се забави.

Папа Франциск проповядва фалшива версия на Откровението
4 (80%) 3 votes

Enjoyed this post? Share it!

 

5 коментара по “Папа Франциск проповядва фалшива версия на Откровението

  1. псалом 50-15 И в момент на напаст призови ме и аз ще ти се отзова и ти ще ме познаеш.

    Писаното в Библията ще се изпълни до йота

  2. Vatikana ot 2000 godini nasam razprostranqva luji i sa ubili milioni hristiqni za tqhnite sobsveni interesi i ne se interesuvat za absolutno nikoi na tazi planeta prochetete bibliqta i shte vidite che Papata naistina e antihrist i vsichki koito sa okolo nego i vqrvat v lujite koito se razprostranqvat ot vekove.Vsichko e za pari kakto vinagi e bilo i ako imate kapka razum shte razberete che e taka.Pomislete zashto te stoqt v golemite si curkvi i palati vuv Vatikana i sa obgradeni za zlato a horata gladuvat i se ubivat za parchence hlqb,ako bqha istinski hristiqni shtqha da dadat vsichko za da moje tova da ne se sluchva.

  3. i ne si mislete che vsichko koeto e kazano v Bibliqta e vqrno vse pak e pisana ot Rimokatolicheskata curkva ot Imperator Konstantin.Kogato chetete bibliqta otsqvaite istinata ot lujata zashtoto v tezi pisaniq ima mnogo manipulativni luji koito celqt da vi otklonqt ot istinskata vqra.

  4. molete se i vqrvaite v Bog i Isus Hristos zashtoto edinstveno te imat pravo da sudqt da nakazvat i da proshtavat.Papata tozi chovechec koito e izbran ot drugi choveci ne moje da e namestnik na Isus Hristos nikoi ne moje da bude.A dokato vie sedite i vqrvate v pulni varvarski izmishliotini te ograbvat edin miliard vqrvashti.

  5. Библията е писано от служители Христови ако не сте разбрали Христос е бил преди свят да се създаде…но наистина има някои книги които не са Християнски ..но както е казано който търси намира ….Бог е жив и отговаря на тези оито го търсят с желание за Истината…но това не е голям проблем ако не пазите Заповедите Му и наставленията Му дадени чрез апостолите и пророците ..значи сте приели да живеете според светът а той скоро ще загине според написаното в Библията …

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *