Восъколеене – вижте бъдещето си (Значение на фигурите)