Леене на восък: интересни и странни факти за това какво се случва, след като запалим свещта

Восъчни кукли се използват за правенето на вуду-магии

Като пример може да се дадат куклите от восък, използвани във вуду-магиите. Има и лекуване с восък чрез кукли, в които попада вибрацията на съответната болест.

Например, ако купувате африкански маски от дърво или други материали, които се използват също от африканските лечители, имайте винаги едно наум.

Купувайте винаги нова маска, която е направена с търговска цел.

Старата маска може да е послужила за лечение на някой човек, болен от опасна болест.

леене на восък вуду маскаВ някои случаи лечителите са прехвърляли болестта в маската и ако впоследствие попадне у вас, тя може да предизвика същото заболяване и у вас. Добре, че восъчните кукли не са дълготрайни. Освен това африканските лечители изискват куклата да се унищожи със съответния ритуал.

При леенето на восък неговите вибрации, които, както казахме, са уникални, влизат в резонанс с вибрациите на подложения на въздействието обект. Силата на въздействие на восъка зависи най-вече от потенциала на знанието, което сме вложили в неговото програмиране.

Енергийните полета са опасни

Самата процедура, която се извършва при леенето на восък , отприщва много мощни енергийни полета, които не влияят на клиента, но за всички други са много опасни, особено при тежки случаи, например тежки болести, нещастна съдба и т.н., това важи и за лечителя.

нумерология

За всеки лечител, който практикува восъколеене, е задължително използването на специална ментална защита за предпазване от изтичането на енергията от лекувания човек. На лечителите, които не познават до съвършенство метода на восъколеенето, препоръчвам да бъдат много внимателни при практикуването за избягване на неприятни последици за тяхното здраве и съдба. По принцип лечителят не трябва да прави повече от три сеанса на ден, всеки включващ по три восъколеенета.

Чрез използването на този метод може да се достигне максимално до вибрационната честота на менталното (мисловното) тяло.

С него не може да се лекува каузалното (причинно-следственото) тяло, не може да се въздейства и на гностичното (познавателното) тяло. Няма как восъкът да ни направи по-умни. Това може да изглежда в противоречие с казаното по-горе за съдбата, но то може да промени съдбата чрез промяна на нашите постъпки и мисли, така ние ще променим собственото си бъдеще. Ако чуете някъде, че с него може да се променя кармата, знайте, че ви заблуждават.

леене на восъкПреобразуването на енергиите към по-ниските вибрационни тела, от които е изградено нашето тяло, се извършва чрез чакрите, които са енергийни колела, пронизващи цялото тяло. Те са вихри, които са съвкупност от енергии с различна честота, всяка съответстваща на съответното енергийно тяло. Така енергия (честота), предназначена за едно (с определен диапазон от честоти), не може да се приеме от друго.

Чакрите ни откриват достъпа до всяко тяло, те са един вид трансформатори на потенциалите на знанието, за да се изрази то в съществуването ни.

Аурата на един човек е обединение на нашите енергийни тела.

Връзката на аурата с масата от енергии на Космоса се извършва предимно чрез горната част на тялото, където от най-високо разположената чакра Сахасрара излиза един стълб от енергии. Именно този стълб от енергии е връзката между нашето тяло и Вселената.

Всяка чакра взаимодейства за връзката с цялото съзнание и по много други начини. Често пъти, като се каже „запушени чакри“, това означава само едно – връзката с Космоса е ограничена по този начин и човек се чувства откъснат от цялото. Чувства се самотен, което може да породи депресия.

Именно това е основата на манипулацията, която се извършва от хората, заредени с отрицателен потенциал. Чрез восъка ние можем донякъде, използвайки взаимодействието със свободната воля на човек, да препрограмираме двустранното влияние, което те си оказват. Дали е тракийски метод не знаем – засега не е намерен исторически източник .

Особеното на пчелния восък е това, че той се събира от хиляди видове цветя, от техния нектар. Всяко цвете или лист се състои от енергия с определена вибрационна честота, забележете, не казвам вид, а всяко цвете. Така е, защото две цветчета с абсолютно еднаква вибрационна честота не съществуват. Това многообразие от енергии създава уникалните свойства на пчелния мед.

Използването на парафинови свещи изобщо не води до същия резултат.

Понеже всеки човек има своя собствена събирателна честота, почти сигурно е, че винаги ще се намери честота във восъка, която да ре-зонира със съответната честота на човека. Това се отнася и за съответните болести и органи.

леене на восъкПример може да се даде с леенето на куршум. Оловото има вибрация, която е като вибрацията на страха у човека. Затова куршум се лее на хора, които изпитват страх към нещо.

Вибрацията на страха е вълна с много голяма дължина, за разлика от любовта, за която е характерна къса дължина на вълната.

Восъкът е далеч по-универсален, той влияе върху съдбата на хората, върху тяхното здраве, върху психичните им и други болести, както и върху самочувствието им и много други. Но за това са необходими много познания. Изисква се един универсален ум и чисто сърце.

Даже и прокрадването на отрицателна мисъл може да предизвика нежелани последствия при програмирането на восъка. Разбира се, това не може да доведе до усилване на драмата на човека, върху когото се лее восък. Драмата може да настъпи тогава, когато този, който излива восъка, го прави с недобра умисъл.

ВОСЪКЪТ МОЖЕ ДА СЕ ПРОГРАМИРА

Стигнахме вече до истинската същност на восъколеенето – програмирането на восъка. Тук ще ви разочаровам – как става това аз няма да ви кажа. Това е наистина тайно знание, което, попадайки в недобросъвестни ръце, може да доведе до непоправими последици както за съответния човек, така и до страдания на големи групи хора.

Восъкът може да се програмира за най-различни неща.

Най-добре повечето лечители го програмират да въздейства на съзнанието на клиента, или психичните болести. Но това далеч не е всичко. Това е една малка част от познанието за този наистина древен метод.

• Восъкът не се носи от вас, този, който лее восък, трябва сам да си го осигури.

• Восъколеенето се извършва само в светлата част на деня.

• Восъколеене може да се извършва и дистанционно по снимка или по малка част от

човека (примерно коса), на която се лее восък, може и на дреха, която той е носил, или на личен негов предмет.

• При леене на восък не носете хранителни продукти или ако сте дошли с такива, оставете ги в друга стая, но не в стаята, в която се извършва восъколеенето.

• Восъколеенето трае 1/2 час за един, или 1 и половина часа за три проблема. Програмирането отнема около 25 минути.

• След извършване на процедурата запишете внимателно указанията, които ви казва леещият восък, и ги спазвайте.

• Резултатът може да се прояви на следващия ден, до 3 дни, до 9 дни, до 40 дни, до 3 месеца или до 6 месеца.

• При тежки случаи вечерта след леенето на восъка няма да спите така, като сте спали до деня на восъколе-енето, не се плашете, това показва, че восъколеенето си е свършило работата.

• На деца под три години не се лее восък директно, по изключение може по снимка, с изразената воля на двамата родители. Децата под три години можем да приемем, че не могат да изразят свободната си воля.

• При восъколеенето в стаята да няма други хора, най-вече малки деца.

• Восъколеенето не оказва влияние, ако преди това нямаме изричното съгласие на клиента. То не може да бъде самоцел. Затова и няма как да съберем мнението на всички хора от един град, за да въздействаме на егрегора на целия град.

• На лица, които не могат да изразят осъзнато съгласие, не се извършва леене на восък.

• При леене на восък клиентът в деня преди восъколеенето да не изпива повече от едно кафе или силен чай, да не употребява силни храни като чесън, силни подправки, пушачите да намалят цигарите доколкото могат, но не насила, нормално хранене, но не и гладен.

ВОСЪКОЛЕЕНЕ показва КОЙ и КАКВА МАГИЯ ни е направил!

Включете се в нашата група във Фейсбук:

Получавайте първи ЧУДЕСА.НЕТ безплатно на мейла!

Публикуваме доста рядко! Въведете своя Email адрес ТУК: