Папата се представя като спасител от световните кризи