Пророчество от Откровение! Вестите на ангелите – какво послание носят?

Ватикана активно работи за създаването на Нов световен ред – срещата на папата с руския патриарх в Куба

Папата се представя като спасител от световните кризи

Кой е обявен от папата и Католическата църква за победител над мрака? Истината за Ватикана!

Конспиративната политика на САЩ с прилаганата ислямизация