Анастасия Христова: Проклятията са много опасни, защото могат да се обърнат в карма!