Восъколеене. Основните фигури и тяхното значение, правила, цени

Черна магия: как се прави и разваля. За любов и за раздяла. За пари, срещу съседи. Симптоми на черна магия

Как да разберем дали имаме магия? Симптоми на магия за любов, за раздяла, за бедност и др.

Магия за пари и привличане на богатство. Ритуали със сол, захар, вода, монети и др.

Магия за любов със снимка. Черна и бяла магия. Ритуали със свещ, със снимка, др.

Разваляне на магия. Черна и за любов. Ритуали с яйце, урина, сол, икона, кибрит, конец и др.

Откриха кодекс от Древен Египет и го дешифрираха