Предсказания на Вера Кочовска продължават да се сбъдват и днес