Вера Кочовска: Човек единствено не може да се върне там, откъдето е излязъл