Манастир и чудотворна икона в Поморие. Свети Георги лекува и днес!