ВИП камери съхраняват с месеци трупове срещу заплащане