Адът е на светлинни години от Земята, Раят е много по-близо!?