Паник атаки по време на сън. Кардиофобия и алкохол. Как да ги преодолеем!?