Следи от самия дявол? Мистерия от над 150 г. стои неразгадана в Девъншир