Учителят Петър Дънов: Кармата е съдба, носител на причини и следствия, които самите ние създаваме