Гигантски ускорител на протони може да погълне планетата