И ние викахме Дама Пика от картите

Огледалото – врата към отвъдното

Дама Пика дебне иззад другата страна на огледалото?

Как огледалото краде човешката енергия?