Подписан е таен йезуитско-масонски меморандум срещу Християнството! Идва време разделно!

Доказателство за съществуването на рая