Доказано! Няма смърт. Животът продължава!

Бог не е старец на небето, а е това в нас, което ни прави добри!