Силата на Божията благословия според Учителя Петър Дънов