Вера Кочовска също като Учителя Петър Дънов предсказала нова война