Проф. Овчаров твърди, че гробът на цар Петър е в Преслав