Магнитната вода е „живата вода“ за човешкия организъм