Съзнателното използване на силата на огъня лекува душата