В „Тициана“ сервират иманярска салата с безценна монета – уникат вътре