ВЕЩИЦИ ОТ ПЕРУ МОГАТ ДА ВИКАТ ДУХОВЕТЕ НА МЪРТВИТЕ