ПСИХОМЕТРИЯТА Е УМЕНИЕТО ДА НАДНИКНЕШ В АСТРАЛА НА ТЯЛОТО