Петък 13, час 13,13: През януари 1978 г. държавата остана без ток