Отгледани от животни: дете – вълк бяга от болницата