Биоцентризъм: квантовата физика доказва, че смъртта не е краят?