Гонят бесовете на луди, оковани във вериги в Кукленския манастир