65 години от кончината на най-дълго царувалия български владетел