65 години от кончината на най-дълго царувалия български владетел

В деня на Света Петка Търновска е и духовният празник на Габрово