Чуват ли ни мъртвите? Виждат ли те живите? Пазят ли ни?