Снежния човек Йети наброява 30 000 същества на земята в момента