Ако разсипете сол на земята… Какво означава разсипана сол? | Суеверия и поверия